Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

Nasza świetlica rozpoczęła działalność od września 2018r.Jest to miejsce zabawy, nauki, wypoczynku. Proponujemy dzieciom różnorodne formy zajęć pozwalających na alternatywne sposoby spędzania czasu. Zajęcia oparte są na aktywności własnej, zabawie i twórczym działaniu – m. in. rozwijają zainteresowania i uzdolnienia, integrują grupę rówieśniczą, wdrażają do przestrzegania obowiązujących norm i zasad wychowania, stwarzają możliwość wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności w sytuacjach praktycznych, propagują zdrowy styl życia, pobudzają do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Nasi podopieczni rozwijają swoje zdolności i zainteresowania biorąc udział w zajęciach plastyczno-technicznych z wykorzystaniem różnorodnych technik i materiałów. W świetlicy dzieci korzystają z gier planszowych, zręcznościowych oraz nowoczesnych technik multimedialnych. Organizujemy turnieje i rozgrywki sportowe. Dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszą się zajęcia muzyczno-ruchowe. Młodsi wychowankowie chętnie korzystają z sali zabaw „Radosnej Szkoły”.

 

Piłkarskie rozgrywki o tytuł Sanatoryjnego Mistrza

Uśmiechnięte igraszki z chustą

 

Mali artyści realizują swoje plastyczne pasje

         

 Świetlicowy jesienny aerobik 

 

"Wygibajtus" ciała i umysłu

Realizujemy fantastyczne marzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej