Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

1 grudnia Światowy Dzień AIDS

W okazji Światowego Dnia AIDS  uczniowie ósmej klasy szkoły podstawowej i III gimnazjum,  wzięli udział w  warsztatach dot. profilaktyki zakażeń HIV. W pierwszym dniu prelekcję wzbogaconą pokazem slajdów prowadziła mgr Elżbieta Karnicka – certyfikowany edukator ds. spraw HIV/AIDS. W drugim dniu zajęcia prowadziła pedagog mgr Anna Wojtyczko, podczas których nastąpiło utrwalenie wiedzy wśród uczniów oraz trening asertywnych zachowań. Młodzież  przed zajęciami wypełniła ankietę badająca stan ich wiedzy dot. problematyki HIV/AIDS. Po zakończonych warsztatach powtórnie wypełnili taką samą ankietę.  Samodzielne porównanie ankiet wykazało bardzo duży przyrost nabytej wiedzy uczniów.

Zapraszamy do galerii

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej