Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

Z okazji zbliżającego się Święta Zmarłych i 100-lecia odzyskania niepodległości uczniowie naszej szkoły wybrali się na spacer szlakiem miejsc pamięci. Uroczysty spacer rozpoczęliśmy od Pomnika męczeństwa żołnierzy Związku Walki Zbrojnej AK poległych i zamordowanych za Ojczyznę w latach 1939-1945. Mieliśmy okazję osobiście poznać inicjatorkę budowy tego pomnika panią Annę Rudzińską. Widząc grupkę młodzieży stojącą wokół pomnika podeszła do nas starsza pani. Jak się później okazało była to Anna Rudzińska, która opowiedziała nam o historii tego pomnika. W historii Rabki wiele jest osób, które walczyły z bronią w ręku o niepodległość Polski. Jednym z nich był brat pani Anny i jej ojciec Tadeusz Kumer, dowódca plutonu AK działającego w okolicach Rabki, żołnierz ZWZ AK odznaczony przez Armię Krajową Krzyżem Walecznym i Brązowym Krzyżem Zasługi. Kolejnym miejscem, gdzie uczniowie uczcili pamięć bohaterów  minutą ciszy był pomnik poświęcony żołnierzom walczącym w czasie II wojny światowej. Cmentarze to wyjątkowe miejsca przywołujące pamięć. A pamiętać to znaczy utrwalać wiadomości o minionych zdarzeniach i ludziach, o ich życiu i dokonaniach szczególnie w roku 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Następnym miejscem spotkania z  nieżyjącymi bohaterami był stary cmentarz parafialny przy ul. Orkana. Tam przy pomniku poległych bojowników o wolność w czasie II wojny światowej zapaliliśmy symboliczny znicz. Pomnik kryje w swoim wnętrzu prochy z krematoriów Auschwitz-Birkenau.  Zatrzymaliśmy się również przy symbolicznym Krzyżu Katyńskim i wysłuchaliśmy opowieści p. Marty Jasek o tragicznych losach Polaków zamordowanych czasie II wojny światowej przez Sowietów w Katyniu, Ostaszkowie, Miednoje, Kozielsku. W sekcji, gdzie pochowani są żołnierze walczący w czasie I wojny światowej trwały prace konserwatorskie,  więc tylko z oddala mogliśmy uczcić ich pamięć modlitwą i minutą ciszy. Ostatnim punktem naszego Spaceru  był pomnik Jana Pawła II. To szczególna okazja, by podziękować Ojcu Świętemu  za dar wolności.  W nauczaniu Jana Pawła II temat wolności pojawiał się nieustannie. Jego apele  o poszanowanie godności i prawa człowieka rozpoczęły proces przemian zakończony upadkiem komunizmu.

Zapraszamy do galerii

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej