Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

W środę, 3 października,  uczniowie starszych klas Szkoły  Podstawowej imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu, wzięli udział w II edycji konkursu edukacyjnego  „Made in Malopolska. Co ty wiesz o Regionie?” 

Konkurs miał formułę  internetowego quizu. Jego celem było pogłębienie wiedzy młodzieży odnośnie Małopolski, jego historii,  mieszkańców i dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji muzycznych. W związku z obchodzonym jubileuszem 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, tematyka konkursu także nawiązywała do ważnych wydarzeń z historii naszej Ojczyzny. Przed konkursem nasi uczniowie  przystąpili do pogłębiania wiadomości  i poszerzania swojej wiedzy. Teraz, gdy stres minął, czekamy na atrakcyjne nagrody.

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej