Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

17 czerwca 2018 roku nastąpiło oficjalne nadanie Szkole Podstawowej w Rabce-Zdroju wchodzącej w skład Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10.30 Mszą św. w kościele parafialnym św. Teresy w Rabce-Zdroju, której przewodniczył ks. biskup Antoni Długosz. Uczestniczyli w niej uczniowie, grono pedagogiczne, zaproszeni goście, a przede wszystkim Kawalerowie Orderu Uśmiechu, przebywający w Rabce, w ramach obchodów 50-lecia Orderu Uśmiechu. Podczas mszy biskup poświęcił nowy sztandar szkoły. Wystawione relikwie świętych Kawalerów Orderu Uśmiechu: Świętego Jana Pawła II i Matki Teresy z Kalkuty, były ważnym aspektem tej podniosłej uroczystości. Na koniec Rzecznik Praw Dziecka i Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu odznaczył biskupa Antoniego Długosza Odznaką Honorową za Zasługi w Ochronie Praw Dziecka Infantis Dignitatis Defensori, a z okazji imienin wszyscy odśpiewali jego ekscelencji głośne „Sto lat”.

Zapraszamy do galerii - uroczystość w Kościele

Dalsza część uroczystości odbyła się w szkole ZSU przy ul. Słowackiego 10. Nastąpiło tu odsłonięcie tablicy upamiętniającej nadanie imienia szkole przez honorowych gości: Członka Zarządu Województwa Małopolskiego - Marszałka Grzegorza Lipca, Kanclerza Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, Rzecznika Praw Dziecka - Ministra Marka Michalaka, którzy zaprosili do tej ceremonii dzieci. Ksiądz Piotr Sadkiewicz – KOU poświęcił tablicę pamiątkową, której fundatorem i darczyńcą jest pan Marian Zając. Uroczystej chwili towarzyszył zespół dziecięcy „Majeranki”, który  swą góralską muzyką zaprosił gości do pięknie przystrojonej auli. Kierownik artystyczny zespołu pani Dorota Majerczyk prowadziła dalszą część ceremonii.  

Zapraszamy do galerii - odsłonięcie tablicy

Z udziałem  pocztu flagowego oraz pocztu sztandarowego harcerzy odśpiewano hymn państwowy. Minutą ciszy zebrani uczcili pamięć zmarłego dwa dni przed uroczystością, Honorowego Obywatela Rabki, autora herbu Rabki -  pana Jerzego Koleckiego – pierwszego rabczańskiego Kawalera Orderu Uśmiechu.                                                          

Przybyłych gości powitał dyrektor Zespołu Szkół Uzdrowiskowych pan Krystian Mordarski, a wśród nich:

  • Członka Zarządu Województwa Małopolskiego - Marszałka Grzegorza Lipca;
  • Kanclerza Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, Rzecznika Praw Dziecka - Ministra Marka Michalaka;
  • Kawalerów Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu: Irene Fahle (Niemcy), księdza Piotra Sadkiewicza (Polska), Annę Marię Wesołowską (Polska), Alicję Binert (Białoruś), Beatę Sobocińską (Polska), Dorotę Zawadzką (Polska), Batię Gilad (Izrael), Eugeniusza Wiecha (Polska), Ewę Chrobak-Szota (Polska), Gretę Lemanaite-Deprati (Litwa), Józefa Mateję (Polska), Mariana Kuliga (Polska), Adila Abdel Aati (Sudan);
  • Przewodniczącą Komisji Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Sejmiku Województwa Małopolskiego - Barbarę Dziwisz;
  • Wiceburmistrza Urzędu Miasta Rabka-Zdrój – Roberta Wójciaka;
  • Dyrektora Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego – Dariusza Styrnę, wraz z zespołem ds. szkolnictwa pod kierownictwem Anny Grzegórzko-Piętak;
  • Radnego powiatowego – Marka Szarawarskiego;
  • Osoby związane ze szkołą i jej historią - byłych dyrektorów i pracowników;
  • Dyrektorów szkół sanatoryjnych, szkół z gminy Rabka-Zdrój oraz szkół imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu.

Pani wicedyrektor szkoły - Marta Woźniak, przedstawiła podjęte działania w celu nadania imienia szkole, podkreśliła ogrom pracy jaką wykonali uczniowie szkoły sanatoryjnej. W prezentacji multimedialnej można było zobaczyć zdjęcia  dokumentujące poszczególne etapy działań oraz efekty pracy uczniów i pedagogów.

Pan Marek Michalak odczytał zgodę Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu na nadanie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkole Podstawowej  w ZSU. Uchwałę o nadaniu imienia szkole odczytał również Marszałek Województwa Małopolskiego i przekazał dyrektorowi sztandar - symbol wspólnych dążeń społeczności szkolnej dla dobra dzieci.

Dyrektor szkoły – Krystian Mordarski przyjmując sztandar zapewnił, że będzie on symbolem wartości, które są fundamentem pracy wychowawczej szkoły oraz dzieła wychowania młodego pokolenia. Następnie zwrócił się do uczniów: „Przekazuję sztandar w wasze ręce – niech będzie on symbolem godności i powinności uczniowskiej. Strzeżcie jego honoru”.

Przedstawiciele szkoły (uczniowie, nauczyciel, wychowawca) złożyli ślubowanie na sztandar. Dla upamiętnienia tych ważnych wydarzeń gwoździe do drzewca sztandaru wbili:      

- Marszałek Województwa Małopolskiego – Grzegorz Lipiec, (w imieniu Marszałka Jacka Krupy)

- Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, Rzecznika Praw Dziecka, Minister Marek Michalak,

- proboszcz parafii św. Teresy – ksiądz Dariusz Pacula  (w imieniu księdza biskupa Antoniego Długosza),

- Beata Cholewa wizytator, przedstawiciel Małopolskiego Kuratora Oświaty  (w imieniu Małopolskiego Kuratora Oświaty pani Barbary Nowak).        

Podczas uroczystości Marek Michalak odznaczył medalem Rzecznika Praw Dziecka Miasto Rabka-Zdrój - Miasto Dzieci Świata – odznaczenie odebrał wiceburmistrz Robert Wójciak. Drugi medal wręczył Państwu Wandzie i Eugeniuszowi Wiecha z Rabkolandu, w którym mieści się Muzeum Orderu Uśmiechu.

Zapraszamy do galerii - uroczystość nadania imienia

 

Ważną częścią uroczystości było ogłoszenie wyników Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego „Niosący radość dzieciom – Kawalerowie Orderu Uśmiechu”, organizowanego przez szkołę pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka i Kuratorium Oświaty w Krakowie.  

Jury artystów-plastyków w składzie: Ewa Łaczek-Daleki, Ewa Maria Piechota i Jan Kolecki oceniło 96 prac plastycznych, które spłynęły z 17 placówek oświatowych z całej Polski.  Przy wyborze prac brano pod uwagę: zgodność z tematem konkursu, kreatywne rozwiązania, a także samodzielność oraz staranność wykonania.

Jury - nauczycieli języka polskiego w składzie: Ewa Kotarba, Bożena Ptaszek, Katarzyna Woszek-Pociecha oceniło 12 utworów literackich.

Decyzją Komisji przyznano miejsca i wyróżnienia: w  kategoriach wiekowych kl. I-III, kl. IV-VI, kl. VII, II-III gimnazjum, kl. I-III liceum.

Część artystyczną tego wydarzenia uświetniły występy zespołów: „Triolki” pod opieką państwa Burcanów oraz „Majeranki” prowadzone przez panią Dorotę Majerczyk.

Na zakończenie Dyrektor Zespołu Szkół Uzdrowiskowych pan Krystian Mordarski podziękował darczyńcom wspierającym szkołę i wszystkim obecnym za udział w uroczystości oraz zaprosił gości do zwiedzenia budynku szkoły, obejrzenia okolicznościowych wystaw, złożenia wpisów w szkolnej kronice oraz na poczęstunek.

Od 17 czerwca 2018 roku Szkoła Podstawowa w Rabce-Zdroju weszła do rodziny szkół imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu.

Zapraszamy do galerii - wręczenie nagród

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej