Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

       Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Literacki  pt. „NIOSĄCY RADOŚĆ DZIECIOM  – KAWALEROWIE ORDERU UŚMIECHU”,  nad którym honorowy patronat objęli: Rzecznik Praw Dziecka – Marek  Michalak,  Marszałek Województwa Małopolskiego – Jacek  Krupa, Małopolski Kurator Oświaty – Barbara  Nowak,  został rozstrzygnięty. 
     Celem konkursu było  między innymi:  zachęcenie dzieci  i młodzieży do poszukiwania wzorców osobowych w gronie Kawalerów Orderu Uśmiechu,  propagowanie idei niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, kształcenie wrażliwości artystycznej oraz umiejętności wyrażania myśli i przeżyć w formie pracy plastycznej lub utworu lirycznego.  
Mottem Konkursu była Dewiza Kapituły Orderu Uśmiechu: Dobro wszystkich dzieci na świecie najwyższym celem ludzi szlachetnego serca” .
Wręczenie nagród nastąpi 17.06.2018r., o godz. 14.00 podczas uroczystości nadania imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkole Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce, na którą serdecznie zapraszamy.

PRACE  PLASTYCZNE

Komisja  konkursowa:
Ewa Łaczek-Daleki - członek Krakowskiego Oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków. Wszechstronna artystka, nie boi się eksperymentować, idzie własną drogą nie zważając na chwilowe trendy i mody w sztuce, dlatego jej twórczość zaskakuje, wzrusza i pobudza do refleksji. 
Ewa Maria Piechota - artysta plastyk, twórca różnych form rękodzieła (m.in. malarstwo olejne, akwarela, sucha pastel, akryl, malarstwo witrażowe, malarstwo na szkle [ludowe], wyroby z masy solnej, digital paint). Projektuje dzianiny artystyczne, wzory do haftu krzyżykowego. Zajmuje się renowacją obrazów. 
Jan Kolecki  - artysta plastyk. Prowadzi zajęcia plastyczne z dziećmi, młodzieżą. Pracuje z pasją i wielkim zaangażowaniem przekazując arkana plastyczne nowemu pokoleniu. Aktywnie współpracuje z Uniwersytetem III Wieku.

Komisja konkursowa oceniła 96 prac, które spłynęły z 17 placówek oświatowych z całej Polski.  Przy wyborze prac brano pod uwagę: zgodność z tematem konkursu, kreatywne rozwiązania, a także samodzielność oraz staranność wykonania. Decyzją Komisji przyznano:

w  kategorii wiekowej kl. I-III szkoły podstawowej:
I  miejsce

OLGA DUDEK

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM.KS.J.TISCHNERA przy MAŁOPOLSKIM CENTRUM REHABILITACJI DZIECI  „SOLIDARNOŚĆ” W RADZISZOWIE

 II  miejsce

MAJA MARCISZ

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZY UNIWERSYTECKIM SZPITALU ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNYM W ZAKOPANEM

 III  miejsce

LENA MASIAK

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W GRALI- DĄBROWIŹNIE

 Wyróżnienia:

MARIA POTĘPA

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH IM. ŚW.TERESKI W RABCE  

NIKOLA RYSZKANIEC

PUBLICZNA SZKOŁA PODSATAWOWA IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU,  49 – 345 SKOROGOSZCZ  UL.ZAMKOWA 6

w kategorii wiekowej kl. IV-VI szkoły podstawowej:

I  miejsce

KAMILA SZAREK

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZY ŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACYJNO-UZDROWISKOWE W RABCE ZDRÓJ

II  miejsce

DOROTA GRUCA

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. ZACHARY-WNĘKOWEJ W PONICACH

III  miejsce

JULIA POGODA

MARTA JASKE

OLIWIA CIMCIA

ZESPÓŁ SZKÓŁ UZDROWISKOWYCH (PPU), UL. SŁOWACKIEGO 10, RABKA- ZDRÓJ

 Wyróżnienia:

ALEKSANDRA STOLARCZYK

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WALK O WOLNOŚĆ - RDZAWKA 60

WIKTORIA KOSZAREK

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3  UL. PONIATOWSKIEGO 186,  34-700 RABKA-ZDRÓJ

DZIUBA ANGELIKA

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W GRALI- DĄBROWIŹNIE

w kategorii wiekowej kl. VII, II-III gimnazjum:

 I  miejsce

JULIA FILAS

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A.ZACHARY- WNĘKOWEJ W PONICACH

MARTINA SUCHY

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY PRUDNIK UL. MŁYŃSKA

PAWEŁ FABER

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY  PRUDNIK  UL. MŁYŃSKA

 II  miejsce

KLAUDIA ZUBEK

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WALK  O WOLNOŚĆ - RDZAWKA 60,  34-700 RABKA-ZDRÓJ

DAWID MASKOWSKI

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY, PRUDNIK  UL. MŁYŃSKA

  III  miejsce

MAGDALENA ŁUKASZCZYK- CAPOWSKA

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZY UNIWERSYTECKIM SZPITALU ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNYM W ZAKOPANEM, UL.BALZERA 15

TOBIASZ WEISS

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY PRUDNIK  UL. MŁYŃSKA

 Wyróżnienia:

KAROLINA DONIEC

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W RABCE, UL. PONIATOWSKIEGO 186

MONIKA CHOROBA

ZESPÓŁ SZKÓŁ UZDROWISKOWYCH W RABCE (PPU)

OLIWIA BAGIŃSKA

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM.KS.J.TISCHNERA przy MAŁOPOLSKIM CENTRUM REHABILITACJI DZIECI „SOLIDARNOŚĆ” W RADZISZOWIE

w kategorii wiekowej kl. I-III LO :

I  miejsce

KINGA  MARSZALIK

ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZYCH, UL. JANA PAWŁA II 85,   NOWY TARG

MARCELINA  KRÓL

ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZYCH, UL. JANA PAWŁA II 85,   NOWY TARG

 II  miejsce

IZABELA  URBANIAK

ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZYCH, UL. JANA PAWŁA II   85,  NOWY TARG

JAROSŁAW  PRZYBYSZEWSKI

ZESPÓŁ PLACÓWEK  SZKOLNO- WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZYCH  UL. JANA PAWŁA II 85,   NOWY TARG

 III  miejsce

KONRAD  SPÓRNA

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY, UL. 3 MAJA 97B  32-400 MYŚLENICE

DAMIAN  GOLONKA

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY, UL. 3 MAJA 97B  32-400 MYŚLENICE

EWELINA  ŁUKASIK

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY, UL. 3 MAJA 97B  32-400 MYŚLENICE

NATALIA  RYCZEK

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM.KS.J.TISCHNERA przy MAŁOPOLSKIM CENTRUM REHABILITACJI DZIECI „SOLIDARNOŚĆ” W RADZISZOWIE

WIERSZE

Jury /nauczyciele języka polskiego/ w składzie: Ewa Kotarba , Bożena Ptaszek, Katarzyna Woszek-Pociecha oceniło 12 utworów i postanowiło przyznać:

w kategorii wiekowej kl. IV-VI szkoły podstawowej:
I  miejsce

IGA  ŻUCHOWSKA

ZESPÓŁ SZKÓŁ UZDROWISKOWYCH W RABCE (PPU)

 II  miejsce

AGATA  POLAK

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. ZACHARY-WNĘKOWEJ  W PONICACH, PONICE 105  34-700 RABKA-ZDRÓJ

III miejsce

JULIA  WITERSKA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12  Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU  ul. GOMÓŁKI 43

 Wyróżnienia:

HANNA HERTMANOWSKA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12  Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU,   ul. GOMÓŁKI 43

KACPER  KOWALSKI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12  Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU,  ul. GOMÓŁKI 43

ANGELIKA  KALISTA

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. ZACHARY-WNĘKOWEJ  W PONICACH, PONICE 105  34-700 RABKA-ZDRÓJ

 w kategorii wiekowej kl. VII, II-III gimnazjum:

I  miejsce

KAROLINA  REPETOWSKA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2  IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W RABCE-ZDROJU

 II  miejsce

ALEKSANDRA  GASZKA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29  IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W RYBNIKU UL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 29

 III  miejsce

MICHAŁ  SROKA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OBROŃCÓW POCZTY POLSKIEJ W GDAŃSKU W RABCE-ZDROJU

Wyróżnienia:

PATRYCJA  SZTWIERTNIA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29  IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W RYBNIKU UL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 29

HANNA  CHODACKA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29  IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W RYBNIKU UL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 29

JULIA  ZAŁAZIŃSKA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. OBROŃCÓW POCZTY POLSKIEJ W GDAŃSKU W RABCE-ZDROJU

Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów :) 

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej